Integritetspolicy

Ekorekomässans Integritetspolicy

Vi på Ekorekomässan har en hög integritet och värdesätter den informationen vi behandlar.

Ibland kan vi behöva behandla dina personuppgifter men då ser vi till att skydda dina personuppgifter också i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR)Så här behandlar vi dina personuppgifter


  • Ändamålsbeskrivning  - Vi hanterar personuppgifter utifrån en kundrelation, för att fullgöra fakturering.
    • Vi hanterar även dina personuppgifter för att vi ibland behöver kommunicera med dig.

 

  • Rättsliga grunder - Dataskyddsförordningen 2016/679 art.6b för att uppfylla avtal mellan mässarrangör, utställare, influencers och mässbesökare. återförsäljare. 


  • Vi lagrar även era personuppgifter utifrån utskick av informationsbrev med rättslig grund utifrån Marknadsföringslagen och DSF art.6e. intresseavvägning med samtyckesinhämtning enligt DSF art.6a.Vi lagrar orderuppgifter enligt bokföringlagen.

 

  • Typ av personuppgifter - Företagsnamn, företagsorganisationsnr., Kontaktperson, Leveransadress, Fakturaadress, Mail och kontaktnummer.

 

  • Lagringsminimering - Era uppgifter lagras i våra system genom One.com.

 

  • Samtycke  - Inhämtad samtycke hosEkoRekomässan är giltig i 2 år, därefter gallras uppgifterna om inte nytt samtycke inhämtas och giltighetstiden förlängs. Ni kan närsom helst under giltighetstiden återkalla ditt samtycke och detta gör ni lättast genom att maila oss på info@ekorekomassan.se 


  • Information och registerutdrag - Den vars personuppgifter behandlas av kommunen har rätt att få informa­tion när person­upp­gifterna behandlas. Information om person­uppgifts­behand­lingen ska lämnas av kommunen både när upp­gifterna samlas in och när den registrerade begär det. Om du vill se vilka person­uppgifter Ekorekomässan behandlar om dig kan du begära ett registerutdrag genom att använda ovanstående mailadress.


  • Rättning av personuppgifter - Om du anser att person­uppgifter om dig är felaktiga, ofull­ständiga eller irrelevanta har du rätt att begära att upp­gifterna rättas eller i vissa fall raderas. Kontakta då oss enligt ovanstående mailadress.

EkoRekomässan

Datum: 2019-05-25

Tid: 10.00 - 16.00

Plats: Nacka Strandsmässan


Nordic Eco Footprint

© All rights reserved

Följ oss på Instagram

@ekorekomassan


Tagga oss gärna på #ekorekomassan

Nacka Strandsmässan

Augustendalstorget 6

Stockholm